Водопад

Река у свом току преко стрмих литица ствара величанствене водопаде.

Повезани додаци

Расед (основни степен)

Раседи настају услед вертикалног напрезања у стенској маси.

Планетарна циркулација ваздуха

Разлика у температури између полова и екватора проузрокује...

Mediterranean climate

It is characterised by dry, hot summers and mild winters.

Глацијација

Последња ледена доба се завршила пре 13 хиљада година.

Еолске форме на површини обала и степа

Ветар, као спољна сила има веома важну улогу у обликовању...

Weather fronts

When masses of cold and warm air meet, weather fronts develop.

Ледник (средњи степен)

Ледник је покретна ледена маса, ледена река, која се полако али...

Solar eclipse and lunar eclipse

We can observe quite interesting astronomical phenomena when the...

Added to your cart.