Craft guilds

Guilds were powerful forces in the medieval economy. Learn more about them.

Povezani dodatki

Vzpon katoliške cerkve

Katoliška cerkev je imela v srednjem veku veliko moč, ne le v verskem življenju, temveč tudi v...

Poljedelske tehnike

Poljedelske tehnike so se v srednjem in tudi v novem veku razvijale vzporedno s človeško...

Arabski bojevnik (6. stoletje)

Najpomembnejši orožji srednjeveškega bojevnika so bili lok, kopje in meč.

Indijanska vas (Severna Amerika)

Značilne severnoameriške indijanske vasi poznamo iz priljubljenih romanov in filmov.

Srednjeevropsko srednjeveško mesto (Budim, Madžarska)

Pisane hiše in ozke ulice v velikih srednjeveških mestih so pričarale posebno vzdušje.

Pavlinski samostan

Pavlinski samostan na Madžarskem iz 13. stoletja. Na Slovenskem so pavlinci v 17. stoletju...

Gotski opečnati grad (Gyula, Madžarska)

Najstarejši deli posebnega opečnatega gradu na jugovzhodu Madžarske so nastali ob koncu 14....

Bitka pri Hastingsu (1066)

Viljem Osvajalec je z normansko vojsko v odločilni bitki porazil Anglosase in zatem kot kralj...

Added to your cart.