Virusi

Sestavljeni so iz beljakovin in nukleinske kisline (DNK ali RNK). Okužene celice programirajo, da proizvajajo več virusov.

Povezani dodatki

Mitoza

Mitoza je delitev celic, pri kateri se število kromosomov ne spremeni.

Encimi

Encimi so beljakovinske molekule, ki katalizirajo biokemične reakcije. Njihovo delovanje je...

NAD, NADP, NADPH

Koencim NAD⁺ ima pomembno vlogo predvsem v kataboličnih procesih, NADP pa pri anaboličnih...

Transportni procesi

Animacija predstavlja aktivne in pasivne transportne procese, ki se odvijajo skozi celično membrano.

Koencim A

Koencim, ki zagotavlja acetilno skupino za nekatere encimske reakcije.

Mejoza

Naše spolne celice so haploidne celice, ki nastanejo z mejozo oziroma zoritveno delitvijo iz...

Živalske in rastlinske celice, celični organeli

V evkariontskih celicah je veliko celičnih organelov.

Bakterije (okrogle, paličaste, spiralne)

Bakterije lahko razvrščamo tudi po obliki.

Added to your cart.