mozaWeb PREMIUM

Online platforma pre domáce učenie

Viac než 1000 3D modelov, niekoľko stoviek vzdelávacích videí, obrázky, zvukový materiál, aplikácie a hry k jednotlivým predmetom a učivu, ktoré sú kdekoľvek prístupné online. MozaWeb je dostupný prostredníctvom akéhokoľvek internetového prehliadača, k jeho používaniu nie je potrebná inštalácia osobitného programu.

viac

Zvýhodnená ponuka pre triedy

Okrem predplatného pre jednotlivcov ponúkame aj zvýhodnený balík pre triedy, ktorý môže obsahovať 20 alebo viac mozaWeb PREMIUM predplatných. Žiaci sa takýmto spôsobom môžu pripojiť prostredníctvom svojich tabletov k programu na učiteľovom počítači a zúčastniť sa práce na hodine.

Pre žiakov na domáce štúdium, práca na hodine na Androidovom alebo iOS tablete

PRE ŽIAKOV NA DOMÁCE ŠTÚDIUM a na Androidový, iOS tablet

mozaWeb PREMIUM

 • Plný prístup k interaktívnym obsahom (3D modely, vzdelávacie videá) a vzdelávacím aplikáciám na stránke mozaWeb, a to bez inštalácie osobitného programu
 • Práca na hodine na Androidovom alebo iOS tablete
 • Riešenie interaktívnych domácich úloh
Viac informácií >
40.00 EUR
ks
PRE TRIEDY K PRÁCI NA HODINE na Androidových, iOS tabletoch
70%

mozaWeb PREMIUM Pack

 • Plný prístup k interaktívnym obsahom (3D modely, vzdelávacie videá) a vzdelávacím aplikáciám na stránke mozaWeb, a to bez inštalácie osobitného programu
 • Práca na hodine na Androidovom alebo iOS tablete
 • Riešenie interaktívnych domácich úloh
Viac informácií >
40.00 EUR 12.00 EUR / Žiaci
Žiaci
Tento balík umožňuje zakúpenie 20 alebo viac mozaWeb PREMIUM predplatných za cenu so zľavou. Predplatné zakúpené v balíku majú spoločný aktivačný kód, pomocou ktorého možno aktivovať všetky zakúpené predplatné. V prípade práce na hodine na tabletoch potrebujete zakúpiť toľko predplatných, koľko žiakov sa zúčastní práce na hodine.
UPOZORNENIE! Pre spoločnú prácu na hodine učiteľov počítač musí mať mozaBook CLASSROOM licenciu, ktorú možno zakúpiť osobitne.

mozaWeb PREMIUM predplatné obsahuje

 • Kompletný online prístup k obsahu mediálnej knižnice počas 1 roka; vyhľadávanie a prehrávanie 3D modelov, videí, zvukového materiálu, obrázkov. (Ak chcete prehrávať 3D modely, potrebujete nainštalovať plugin. Plugin sa automaticky inštaluje pri prvom spustení 3D modelu.)
 • Kompletný online prístup počas 1 roka k vyhľadávaniu a prehrávaniu nástrojov a hier mozaTools, k ukladaniu a prehrávaniu stavov. (Ak chcete používať mozaTools nástroje a hry, potrebujete nainštalovať Adobe Flash player. Ak váš internetový prehliadač nemá zabudovaný Adobe Flash player, pri prvom spustení nástroja alebo hry vám ponúkne jeho inštaláciu.)
Ďalšie funkcie platformy mozaWeb
 • Otvorenie a listovanie interaktívnych učebníc na mozaWebe.
 • Časti stránky interaktívnych učebníc je možné zväčšiť bez zhoršenia kvality
 • Prehrať interaktívny obsah interaktívnych učebníc
 • Riešenie domácej úlohy
 • Zabudovaný video a zvukový prehrávač
Porovnanie licencií
mozaWeb
FREE
mozaWeb
PREMIUM

Web

Web
Komu to odporúčame Pre žiakov na domáce použitie
Prístup k obsahu
Otvoriť HOME digitálne knihy *
Otvoriť CLASSROOM digitálne knihy *
Pomocou kódu, ktorý sa nachádza v tlačenej učebnici, môžete používať aj digitálnu verziu publikácie
Možno otvoriť digitálny obsah nachádzajúci sa v knihách
Prehrávanie 3D animácií z mediálnej knižnice obmedzené obmedzené
Prehrávanie videí z mediálnej knižnice obmedzené obmedzené
Používanie nástrojov a hier obmedzené
Požiadavky na systém
Dostupné prostredníctvom prehliadača
Musí sa nainštalovať aplikácia
Na koľkých počítačoch to možno používať v rovnakom čase? 1 1 1 1
Dostupné funkcie
Možno používať v niekoľkých jazykoch
Možno používať touch funkcie
Sociálne funkcie, riešenie domácich úloh
Cena /rok (v prípade individuálnej objednávky)
ZDARMA
Individuálne
40.00 EUR / Žiaci
Cena /rok (v prípade hromadnej objednávky pre školu) - V balíku
12.00 EUR / Žiaci
* Licencie neobsahujú digitálne knihy. Knihy si môžete osobitne zakúpiť v našom internetovom obchode.
Added to your cart.