Koloseum (Rím, 1. storočie)

Najznámejší a najveľkolepejší amfiteáter v starovekom Ríme bola postavená v 1. storočí.

Akropola (Atény, 5. storočie pr. Kr.)

Najslávnejšia citadela na svete je Akropola v Aténach, ktorá bola postavená počas...

Grécki bohovia

Olympský bohovia boli podľa starovekej gréckej mytológie rovnako rozmanitý ako ľudia.

Neolitické sídlisko

Vďaka neolitickej revolúcii vznikali trvale obývané osady.

Džoserova pyramída (Sakkára, 27. storočie pr. Kr.)

Táto stupňovitá pyramída, ktorá postavená v 27. storočí pr. Kr., bola prvá pyramída v...

Staroveké divy sveta

Z povodných starovekých divov sveta zostal len jediný a to Egyptské pyramídy v Gíze.

Typy gréckych stĺpov

Iónske, dórske a korintské stĺpy majú odlišné rozmery a ozdoby.

Circus Maximus (Rím, 1. storočie)

Táto obrovská aréna bola určená na usporiadavanie pretekov na vozoch.

Panteón (Rím, 2. storočie)

"Chrám všetkých bohov" bol postavený za vlády rímskeho cisára Hadriána.

Divadlo Dionýzosa (Atény, 4. storočie pr. Kr.)

V Aténach na južnej strane Akropole sa nachádza divadlo s vynikajúcou akustikou a...

Veľký čínsky múr

Účelom tohto zložitého systému opevnení bolo chrániť Čínu pred vpádmi severných kmeňov.

Knosský palác (2. tisícročie pr. Kr.)

Najväčší palácový komplex ostrova Kréta bol pravdepodobne stredisko minojskej civilizácie.

Staroveký rímsky obytný dom

Bohatí občania v starovekom Ríme vlastnili veľké domy.

Figúrky venuší

Malé sošky vyrobené v dobe kamennej pravdepodobne symbolizujú plodnosť a prosperitu.

Obytný dom v starovekom Grécku

Obytné domy v starovekom Grécku boli obdĺžníkové geometrické a dvojposchodové budovy.

Stonehenge(Veľká Británia, bronzová doba)

Svetoznámy pamätník v Anglicku z bronzovej doby.

Obytný dom v starovekom Egypte

Obytné domy v starovekom Egypte sa skladali z pravidelne usporiadaných izieb.

Egyptské pyramídy (Gíza, 26. storočie pr. Kr.)

Egyptské pyramídy z divov starovekého sveta sú posledné, ktoré ešte môžeme vidieť.

Trójsky kôň

V Homérovom epose trójsky kôň bol vojnová lesť Grékov v trójskej vojne. Vymyslel ju Odyseus.

Staroveká grécka keramika

Majstrovské diela starovekých gréckych hrnčiarov sú dôležité archeologické pramene.

Added to your cart.