Vznik Zeme a Mesiaca

Táto animácia nám predstaví ako vznikli planéty Mesiac a Zem

Planéty, veľkosti

Okolo Slnečnej dráhy obiehajú terestiálne planéty, a joviálne planéty (plynné obry).

Zatmenie Mesiaca

Zatmenie Mesiaca nastáva, keď Mesiacom prechádza kužeľ tieňa Zeme.

Medzinárodná vesmírna stanica

Medzinárodná vesmírna stanica je obytný satelit postavený v spolupráci s 16 krajinami.

Zemepisné objavy (15-17. storočie)

Legendárne zemepisné objavy na začiatku nového veku prekleslili mapy, ich účinky sú veľmi...

Kontinenty a oceány

Kontinet je rozľahlá a súvislá časť súše, obklopená oceánom.

Misia Dawn

Zmapovaním Vesty a Ceres môžeme získať informácie o rannom období slnečnej sústavy a o...

Vývoj slnečnej sústavy

Slnko a planéty vznikli asi pred 4,5 miliardami rokov zhlukovaním prachovej hmloviny.

Zatmenie Slnka

Keď sa Slnko, Mesiac a Zem stretnú v jednej priamke Mesiac môže čiastočne alebo celkom...

Cesta Jurija Gagarina do vesmíru (1961)

Prvý človek, ktorý vzlietol do vesmíru bol Gagarin. Na svoj kozmický let odštartoval 12....

Štáty sveta

Prostredníctvom cvičenia na troch úrovniach obtiažnosti sa učíme o štátoch sveta ich...

Zem

Zem je skalnatá planéta s pevnou kôrou a kyslíkom v atmosfére.

Slnko

Priemer Slnka je asi 109 násobok priemeru Zeme. Väčšina z jeho hmotnosti sa skladá z vodíka.

Geografický súradnicový systém

Geografický súradnicový systém umožňuje každé miesto na Zemi presne špecifikovať.

Detská izba

Táto animácia prispieva k rozvoju vnímania priestoru.

Zmena ročných období (pokročilý)

Zemská os nie je kolmá na rovinu svojej obežnej dráhy, preto sa počas roka na danom...

Slnečná sústava, planéty

Okolo Slnka obieha na obežnej dráhe 8 planét.

Štruktúra Zeme (pokročilá)

Zem sa skladá z niekoľkých atmosferických vrstiev.

Obsevatórium

Observatóriá sú často postavené vo vysokých nadmorských výškach, aby sa minimalizovali...

Teleskopy

Animácia prezentuje šošovkové a zrkadlové teleskopy používané v astronómii.

Added to your cart.