Tyranosaurus rex „tyranský jašter“

Je vyhynutý praveký dravý jašter, jeden z najznámejších dinosaurov.

Flóra a fauna v karbóne

Táto animácia predstavuje živočíchy a rastliny, ktoré sa vyskytovali v období medzi devónom a...

Borovica lesná

Jeden z najrozšírenejších druhov borovíc na svete, ktorý pochádza z Eurázie.

Deinonychus

Deinonychus, ktorého meno znamená "hrozný pazúr", bol mäsožravým dinosaurom z čeľade dromeosaurov.

Čert morský

Táto bizarne vyzerajúca ryba využíva ako návnadu bioluminiscenciu - vyžarovanie viditeľného...

Životný cyklus stavovcov

Životný cyklus stavovcov pozostáva z dejov, ktoré začínajú vznikom pohlavných buniek jedinca a...

Kvet

Animácia prezentuje štruktúru typického kvetu.

Vírusy

Vírusy sa skladajú z bielkoviny a DNA alebo RNA, ktoré preprogramujú infikované bunky k...

Dub letný

Na príklade duba nám animácia predstaví ako sa stromy menia v priebehu ročných období.

Rak riečny

Typ raka žijúceho v čistých tečúcich sladkovodných vodách.

Eugléna zelená (Euglena viridis)

Jednobunkovce schopné autotrófnej a heterotrófnej fotosyntézy žijúce v sladkých vodách.

Kvety krytosemenných rastlín

Pomocou tejto animácie môžete spoznať jednotlivé typy kvetov krytosemenných rastlín

Huby

Plodnica klobúkovitých húb vzniká z hubových vlákien, ktoré sa vyvíjajú zo spóry.

Porovnanie jedlých a jedovatých húb

Niektoré huby sú jedovaté a môžu byť smrteľné pre človeka, zatiaľ čo iné sú jedlé a často...

Stavba listu

Animácia zobrazuje hlavné typy listov a rozdiel medzi listami jednoklíčnolistových a...

Slimák záhradný

Rozšírený druh slimáka, populárny aj ako jedlo.

Križiak obyčajný

Križiak obyčajný patrí medzi rozšírený druh pavúkov, na príklade ktorého spoznáme anatómiu pavúkov.

Porovnanie jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových rastlín

Krytosemenné rastliny rozdeľujeme do dvoch skupín na jednoklíčnolistové a dvojklíčnolistové.

Mitóza

Mitóza je proces, pri ktorom sa eukaryotická bunka delí do dvoch buniek a počet chromozómov...

Delfín skákavý

Delfíny sú morské cicavce, ktoré k orientácií používajú zvukové signály.

Added to your cart.