Akropola (Atény, 5. storočie pr. Kr.)

Najslávnejšia citadela na svete je Akropola v Aténach, ktorá bola postavená počas Periklovej...

Dôležité vzorce

Efektná prezentácia algebraických výrazov.

Ľudské telo (muž)

Táto animácia predstavuje najdôležitejšie orgány ľudského tela.

Vznik Zeme a Mesiaca

Táto animácia nám predstaví ako vznikli planéty Mesiac a Zem

Ucho, mechanizmus sluchu

Uši menia vibrácie vzduchu na elektrické signály, ktoré sú potom spracované v mozgu.

Koloseum (Rím, 1. storočie)

Najznámejší a najveľkolepejší amfiteáter v starovekom Ríme bola postavená v 1. storočí.

Hagia Sofia (Istanbul)

Chrám Svätej Múdrosti bol najprv náboženským centrom Byzantskej ríše a neskôr Osmanskej ríše....

V dielni Leonarda da Vinciho (Florencia, 16. storočie)

Obdivujme dielňu geniálneho renesančného polyhistora vo Florencii, kde sú jeho...

Sopečná činnosť

Počas sopečnej činnosti vystupuje magma zo zemskej kôry na povrch.

Tyranosaurus rex „tyranský jašter“

Je vyhynutý praveký dravý jašter, jeden z najznámejších dinosaurov.

Odsoľovanie morskej vody

Odsoľovaním morskej vody sa vyrába z morskej vody pitná voda.

Štvortaktný Otto motor

Táto animácia zobrazuje typ motora, ktorý sa najčastejšie používa v automobiloch.

Odlesňovanie

Ničenie lesov má mnoho negatívnych dopadov na životné prostredie.

Jedlé druhy ľuľkovitých

Mnohé rastliny, ktoré sú dôležité z hľadiska ľudskej výživy, patria k ľuľkovitým.

Vodopád

Vodopády vznikajú tam, kde vodný tok prepadá cez strmý zlom koryta rieky.

Borovica lesná

Jeden z najrozšírenejších druhov borovíc na svete, ktorý pochádza z Eurázie.

Čo by sa malo objavovať na našom tanieri?

Táto animácia vám pomôže osvojiť si základné poznatky súvisiace so zdravým stravovaním.

Vývoj modelu atómu

Hlavné fázy v histórii o teórií a názoroch o štruktúre atómu.

Kovalentná väzba v molekule benzénu

V benzéne nájdeme sigma väzby a delokalizované pi väzby medzi atómami uhlíka.

Reťazová reakcia

Energia uvoľnená pri štiepení jadra môže byť použitá pre civilné a vojenské účely.

Added to your cart.