Tyranosaurus rex „tyranský jašter“

Je vyhynutý praveký dravý jašter, jeden z najznámejších dinosaurov.

Dôležité vzorce

Efektná prezentácia algebraických výrazov.

Vznik Zeme a Mesiaca

Táto animácia nám predstaví ako vznikli planéty Mesiac a Zem

Sopečná činnosť

Počas sopečnej činnosti magma vystupuje zo zemskej kôry na povrch.

Odsoľovanie morskej vody

Odsoľovaním morskej vody sa vyrába z morskej vody pitná voda.

Akropola (Atény, 5. storočie pr. Kr.)

Najslávnejšia citadela na svete je Akropola v Aténach, ktorá bola postavená počas Periklovej...

Ľudské telo (muž)

Táto animácia predstavuje najdôležitejšie orgány ľudského tela.

Štvortaktný Otto motor

Táto animácia zobrazuje typ motora, ktorý sa najčastejšie používa v automobiloch.

Ucho, mechanizmus sluchu

Uši menia vibrácie vzduchu na elektrické signály, ktoré sú potom spracované v mozgu.

Koloseum (Rím, 1. storočie)

Najznámejší a najveľkolepejší amfiteáter v starovekom Ríme bola postavená v 1. storočí.

Hagia Sofia (Istanbul)

Chrám Svätej Múdrosti bol najprv náboženským centrom Byzantskej ríše a neskôr Osmanskej ríše....

Hlbokomorské hydrotermálne prieduchy

Pri stredooceánskych chrbtoch, z prasklín na dne mora vyviera geotermicky zohriata voda.

Panamský prieplav

Panamský prieplav je umelá plavebná cesta, ktorá bola vytvorená na skrátenie lodných ciest medzi...

Legendárne stavby

Táto scénka vám ponúka zbierku legendárnych architektonických diel z dejín ľudstva.

Suezský prieplav

Suezský prieplav je umelou vodnou cestou medzi Červeným a Stredozemným morom.

Božstvá starovekého Egypta

Starovekí Egypťania uctievali množstvo bohov a bohýň.

Pomer objemov podobných telies

Táto 3D scénka vám ukáže súvislosť medzi pomerom podobnosti a pomerom objemu geometrických telies.

Dejiny ľudskej migrácie

Táto animácia ukazuje najväčšie migrácie v dejinách ľudstva od praveku až po súčasnosť.

Čo by sa malo objavovať na našom tanieri?

Táto animácia vám pomôže osvojiť si základné poznatky súvisiace so zdravým stravovaním.

Systém priehrad v Holandsku

Holandsko celé storočia zvádza boj s morom.

Added to your cart.