Ktorý produkt by som mal/a používať, akú licenciu potrebujem?

V prípade rôznych používateľských potrieb sa odporúča používanie rôznych licencií. Pre učiteľov, žiakov a školy zabezpečujeme riešenia prispôsobené ich potrebám.
Tréningy, podpora a nákup so zľavou pre školy
 • Staňte sa našou partnerskou školou a v rámci našich interaktívnych školení ukážeme vašim kolegom mnohostranné využitie našich softvérov.
 • Licencie zakúpené školou môžete spravovať na online administračnom rozhraní a môžete si aj prezrieť používateľskú štatistiku jednotlivých licencií.
 • Všetky potrebné softvérové licencie môžete zakúpiť pre svoju inštitúciu za zľavenú cenu.
Vašej inštitúcii poskytneme zľavu z nákupu podľa zvoleného členstva, a to na všetky softvérové produkty a balíky zakúpené v našom internetovom obchode počas obdobia členstva, bez ohľadu na množstvo produktov a počtu nákupov.

Partner School

SILVER

SILVER členstvo
 • 2-hodinové školenie o používaní výučbových softvérov (Skype videokonferencia)
 • Školský admin user účet pre pridelenie a spravovanie školských licencií
 • Používateľská štatistika o školských licenciách na online rozhraní
 • 10% zľava na softvérové produkty zakúpené v našom internetovom obchode

Partner School

GOLD

GOLD členstvo
 • 2-hodinové školenie o používaní výučbových softvérov (Skype videokonferencia)
 • Školský admin user účet pre pridelenie a spravovanie školských licencií
 • Používateľská štatistika o školských licenciách na online rozhraní
 • 15% zľava na softvérové produkty zakúpené v našom internetovom obchode
 • Extra aktualizácie k mozaBook programu (voliteľné)
Školenie v rámci videokonferencie na Skype prebieha interaktívne. Náš kolega zdieľa obrazovku svojho počítača s účastníkmi školenia a vysvetlí používanie daného softvéru. Účastníci môžu klásť otázky ohľadne používania softvérov. Školenia prebiehajú v anglickom, nemeckom, ruskom alebo arabskom jazyku. Kontaktujte nás, prosím, v prípade požiadavky na iný jazyk.
Zľavy, ktoré zaručuje členstvo, platia výhradne pre softvérové produkty a balíky zakúpené počas obdobia členstva v internetovom obchode dostupnom na stránke www.mozaweb.com. Zľavy sa nevzťahujú na nákup digitálnych a tlačených kníh, resp. zakúpenie ďalšieho členstva. Zľavu na nákup môže použiť iba osoba, ktorú ju zakúpila.
Členstvo nie je možné previesť na inú osobu. Mozaik Education Ltd. vystaví faktúru výhradne na osobu, ktorá zakúpila členstvo. Zľavy zaručené členstvom nemožno zlúčiť s inými zľavami, resp. nemožno zlúčiť navzájom ani viacero členstiev. Náklady súvisiace s cestovaním, ubytovaním, stravovaním, ktoré vzniknú počas bezplatného 3-dňového partnerského tréningu v Maďarsku, znášajú účastníci. V záujme ďalších informácií kontaktujte náš zákaznícky servis: e-mail: office@mozaweb.com
Balíky pre školy so zľavou
ŠKOLSKÝ balík na ilustráciu na hodine a domácu prípravu
40%

mozaBook CLASSROOM Pack

 • Tú istú interaktívnu tabuľu môže používať viacero pedagógov s osobitným používateľským účtom.
 • Môže sa používať aj doma v záujme prípravy na vyučovaciu hodinu.
 • Interaktívny obsah (3D modely, vzdelávacie videá) ku každému predmetu a pre každú vekovú kategóriu.
Viac informácií >
Multilang verzia (24 jazykov)
118.00 EUR / Učiteľ
Učiteľ
Tento balík umožňuje zakúpenie 10 alebo viac mozaWeb CLASSROOM licencií za cenu so zľavou. Licencie zakúpené v balíku majú spoločný aktivačný kód, pomocou ktorého možno aktivovať všetky zakúpené licencie. Potrebujete zakúpiť toľko licencií, na koľkých interaktívnych tabuliach plánujete používať program.
UPOZORNENIE! Pre spoločnú prácu na hodine učiteľov počítač musí mať mozaBook CLASSROOM licenciu, ktorú možno zakúpiť osobitne.
PRE TRIEDY K PRÁCI NA HODINE na Androidových, iOS tabletoch
70%

mozaWeb PREMIUM Pack

 • Plný prístup k interaktívnym obsahom (3D modely, vzdelávacie videá) a vzdelávacím aplikáciám na stránke mozaWeb, a to bez inštalácie osobitného programu
 • Práca na hodine na Androidovom alebo iOS tablete
 • Riešenie interaktívnych domácich úloh
Viac informácií >
12.00 EUR / Žiaci
Žiaci
Tento balík umožňuje zakúpenie 20 alebo viac mozaWeb PREMIUM predplatných za cenu so zľavou. Predplatné zakúpené v balíku majú spoločný aktivačný kód, pomocou ktorého možno aktivovať všetky zakúpené predplatné. V prípade práce na hodine na tabletoch potrebujete zakúpiť toľko predplatných, koľko žiakov sa zúčastní práce na hodine.
UPOZORNENIE! Pre spoločnú prácu na hodine učiteľov počítač musí mať mozaBook CLASSROOM licenciu, ktorú možno zakúpiť osobitne.
PRE ŽIAKOV k práci na hodine na počítači, tablete s Windowsom
85%

mozaBook STUDENT Pack

 • Žiaci môžu pracovať na počítačoch v laboratóriu alebo na svojich tabletoch s Windowsom v programe, ktorý má rovnaké funkcie ako mozaBook na učiteľovom počítači.
 • Práca na hodine na Windows tablete
 • Riešenie interaktívnych domácich úloh
Viac informácií >
Multilang verzia (24 jazykov)
15.00 EUR / Žiaci
Žiaci
Tento balík umožňuje zakúpenie 20 alebo viac mozaWeb STUDENT licencií za cenu so zľavou. Licencie zakúpené v balíku majú spoločný aktivačný kód, pomocou ktorého možno aktivovať všetky zakúpené licencie. V prípade práce na hodine na tabletoch potrebujete zakúpiť toľko licencií, koľko žiakov bude používať program.
UPOZORNENIE! Pre spoločnú prácu na hodine učiteľov počítač musí mať mozaBook CLASSROOM licenciu, ktorú možno zakúpiť osobitne.
Added to your cart.