Cechy

Cechy disponovali značnou mocou v stredovekom hospodárstve. Zistite viac o týchto organizáciách!

Súvisiace extra

Hagia Sofia

Bola najslávnejšou stavbou kresťanského a neskôr islamského náboženstva. Momentálne funguje ako...

Stredoveký kresťanský kráľ

Krest'anskí králi, ktorí sedeli na trónoch, nosili korunu a v rukách držali kráľovské...

Hrad Szigliget (17. storočie)

Pevnosť bola členom reťazca opevnenia vybudovaná, aby ochraňovala pred osmanskými...

Poľné mesto (Uhorsko)

Poľné mestá sa vyvinuli zo slobodných kráľovských miest sa stali najčastejším typom...

Templársky rytier (12. storočie)

Najvýznamnejšie rytierske rády vznikli počas križiackych výprav.

Hierarchia stredovekej kresťanskej cirkvi (11. storočie)

Táto animácia nám predstaví hierarchickú štruktúru stredovekej západnej kresťanskej...

Benediktínské opátstvo v obci Ják ( Maďarsko)

Románsky kostol benediktínskeho opátstva postavili v 13. storočí v centre obce.

Stredoveký čínsky vojak

Vybavenie čínskych vojakov v stredoveku bolo primitívne.

Added to your cart.