Ako chytí matematik na Sahare leva?

Pomocou metódy bisekcie možno určiť odmocninu takých reálnych, spojitých funkcií, ktoré majú kladné aj záporné funkčné hodnoty.

Added to your cart.