Vodopád

Vodopády vznikajú tam, kde vodný tok prepadá cez strmý zlom koryta rieky.

Súvisiace extra

Snežná čiara

Po prekročení istej výšky sa sneh nikdy netopí, a to ani v lete.

Výšková pásmovitosť

V horách sa podnebie, pôda, flóra a fauna menia s nadmorskou výškou.

Prečo je morská voda slaná?

Veľkú časť zemského povrchu, 71% pokrýva voda. Ale prečo máme na Zemi sladkú aj slanú vodu?

Stredozemné podnebie

Stredozemné podnebie charakterizuje horúce, suché leto a mierna zima.

Teplý front, studený front

Pri stretnutí teplého a studeného vzduchu sa vytvorí teplý alebo studený front.

Vodné toky

Ľudia vždy radi osídľovali okolie riek. Aké má výhody a nevýhody život v blízkosti riek?

Vrása (základný)

Bočná tlaková sila spôsobuje že sa na kameňoch tvoria záhyby. Týmto sa tvoria na horách vrásy.

Oáza

V smrteľnom objatí púšte život môže rozkvitať iba v blízkosti veľkých prameňov. Rastlinám sa tu...

Added to your cart.