Vírusy

Vírusy sa skladajú z bielkoviny a DNA alebo RNA, ktoré preprogramujú infikované bunky k produkcii viac vírusov.

Súvisiace extra

ADP, ATP

ATP je hlavným zdrojom energie pre bunky.

Transportné procesy

Táto animácia zobrazuje aktívne a pasívne transportné procesy prebiehajúce cez bunkové membrány.

NAD, NADP, NADPH

NAD je koenzým, ktorý hrá dôležitú úlohu najmä pri katabolických procesoch pričom NADP je...

Koenzým A

Koenzým je pri jednotlivých reakciách enzýmov, koenzym zabezbečujúci acetylové skupiny.

Mitóza

Mitóza je proces, pri ktorom sa eukaryotická bunka delí do dvoch buniek a počet chromozómov...

Enzýmy

Enzýmy sú molekuly proteínu katalyzujúce biochemické reakcie. Ich aktivita môže byť regulovaná.

Chlorofyl

Chlorofyl je zelené farbivo nájdené v rastlinách, ktoré hrá dôležitú úlohu pri fotosyntéze.

Added to your cart.