Odlesňovanie

Ničenie lesov má mnoho negatívnych dopadov na životné prostredie.

Súvisiace extra

Na sklonku priemyselných miest

Existujú mnohé scenáre na likvidáciu hnedých polí, ktoré sa nachádzajú v mestách. Jestvujú však...

Keplerov vesmírny teleskop

Pomocou Keplerovho vesmírneho teleskopu hľadáme mimo našej slnečnej sústavy planéty podobné...

Letisko

Letiská poskytujú potrebnú infraštruktúru a služby nevyhnutné pre letectvo.

Turizmus

Turizmus je významným a sústavne rastúcim odvetvím hospodárstva.

Vývoj automobilov

Animácia predstavuje vývoj automobilov od ich vzniku až po súčasnosť.

Veterná elektráreň

Veterné elektrárne premieňajú kinetickú energiu vetra na elektrickú energiu.

Fungovanie plavebnej komory

Plavebná komora slúži na prekonanie výškového rozdielu hladín vertikálnym pohybom plavidla.

Uzavreté rezidenčné objekty

Ľudia s vyšším postavením sa snažia izolovať od nižších sociálnych vrstiev. Uzavretý rezidenčný...

Added to your cart.