Odlesňovanie

Ničenie lesov má mnoho negatívnych dopadov na životné prostredie.

Súvisiace extra

Izolované obydlie (horáreň)

Horári prispôsobujú svoj životný štýl prostrediu v lese.

Uzavreté rezidenčné objekty

Ľudia s vyšším postavením sa snažia izolovať od nižších sociálnych vrstiev. Uzavretý rezidenčný...

Dediny s jednou ulicou

Dediny so sídlami v údoliach sa obvykle skladajú z domov postavených na dlhých a úzkych pozemkoch.

Interkontinentálna doprava

Nie je jednoduché zaistiť dopravu medzi dvomi časťami mesta, hlavne ak tieto dve časti sú na...

Bridlicový plyn

Táto animácia vysvetľuje technológiu ťažby bridlicového plynu.

Meteorologické prístroje (pokročilý)

Táto animácia nám predstaví nástroje, ktoré sa používajú na skúmanie atmosferických javov.

Hádzanársky štadión

Hádzaná je jedným z najobľúbenejších kolektívnych športov.

Znečistenie životného prostredia

Priamy negatívny vplyv ľudstva na životné prostredie sa nazýva znečistenie.

Added to your cart.