Flóra a fauna v karbóne

Táto animácia predstavuje živočíchy a rastliny, ktoré sa vyskytovali v období medzi devónom a permom (pred 358-299 miliónmi rokov).

Súvisiace extra

Ako dýchajú ryby

Cievy v žiabrách rýb absorbujú kyslík a uvoľňujú oxid uhličitý.

Podenka veľká

Larvy tohto druhu podenky strávia prvé tri roky svojho života vo vode, ich dospelý život trvá...

Slon africký

Najväčšie suchozemské zviera.

Zvieratá polárnych oblastí

Video predstavuje cicavce (medveď biely, tuleň, tučniak) žijúce v studenom podnebnom pásme.

Vretenica severná

Druh jedovatého hada žijúceho aj na našom území. Jeho uhryznutie je nebezpečné iba zriedkavo.

Pavián pláštikovitý

Druh opice s komplexnou sociálnou štruktúrou, kde možno jasne pozorovať hierarchický systém.

Typy zubov cicavcov

Chrup rôznych druhov cicavcov odráža ich stravovacie návyky.

Užovka obojková

Druh hada rozšírený v Európe a Ázii.

Added to your cart.