Føydalismens fødsel

Et unikt sosialt og økonomisk system kalt føydalisme vokste fram i vesterropa under middelalderen.

Relaterte tillegg

Riddersal

En av de viktigste delene av et middelaldersk slott var riddersalen.

Katolsk gravkapell (Feldebrő, Ungarn)

En av de viktigste historiske bygningene i Ungarn er denne sognekirken som ble bygget på...

De ungarske kronjuvelene

Det mest kjente stykket av de ungarske kronjuvelene er den Hellige Kronen.

Djunke

Et seilfartøy med karakteristiske luggerseil brukes for både militære formål og handelsformål.

Gotisk mursteinsslott (Gyula, Ungarn)

Et mursteinsslott i Sør-Øst Ungarn; de eldste delene ble trolig bygget på slutten av 1300-tallet.

Typiske boligtyper

Hver epoke og hver kultur har bestemte boligbygg.

Middelaldersk kinesisk keiser

Keiseren av det store imperiet i Det fjerne østen var herre over liv og død.

Benediktinerkloster (Tihany, Ungarn)

Dette benediktinerklosteret ble grunnlagt av kong Andreas I av Ungarn i 1055.

Added to your cart.