Waterfall

Waterfalls form where the river flows over a steep precipice in its course.

Relaterte tillegg

Høydesoner

I fjellområder varierer klima, jordegenskaper, flora og fauna, i forhold til høyde.

Sykloner og antisykloner i tempererte klimasoner

Sykloner er store områder med luft som sirkulerer, hvor skyer og nedbør dannes i sentrum.

Geysir

En geysir er en varm kilde som karakteriseres ved periodiske utbrudd av vann og damp.

Nitrogensyklusen

Atmosfærisk nitrogen er bundet av bakterier og brukes av levende organismer i form av...

Jordens magnetfelt

Jordens magnetiske nord- og sydpoler ligger nær de geografiske områdene Nordpolen og Sydpolen.

Fascinerende atmosfæriske fenomener

Vi kan ofte se spektakulære atmosfæriske fenomener, og i denne videoen tar vi er nærmere titt på...

Jordtyper - Ungarn (kart)

Denne animasjonen viser jordtypene som finnes i Ungarn.

Isbreens bevegelser

Isbreer er store klosser av is i konstant bevegelse.

Added to your cart.