Hoe airbags functioneren

Een verbinding genaamd natriumazide is verantwoordelijk voor het functioneren van airbags.

Gerelateerde supplementen

Hydroxide ion (OH⁻)

Door afgave van proton uit een watermolecule gevormd ioncomplex.

De kracht van acetonperoxide

Acetonperoxide is een gevaarlijk kristallijne organische verbinding met een consistentie...

Koolmonoxide (CO) (middelbaar niveau)

Kleurloos, reukloos, giftig gas, dat veel sterfgevallen veroorzaakt als gevolg van...

Fosfaat (PO₄³⁻)

Door afgave van proton uit fosforzuur gevormd ioncomplex.

Ammoniak (NH₃)

Een kleurloos scherpruikende gas, de waterige oplossing ervan is ammoniak.

Zilverchloride (AgCl)

Heldergele verbinding, die in de reactie van zilvernitraat en kaliumjodide wordt gevormd.

Waterstof jodide (HI)

Een kleurloze, prikkelend ruikende gas, zwaarder dan de lucht.

Een vergelijking van waterstofhalogeniden

Kleurloos, geurloos gas, met een kleinere dichtheid dan die van de lucht. Het meest...

Added to your cart.