Waterfall

Waterfalls form where the river flows over a steep precipice in its course.

Susiiję priedai

Boksito apdirbimas

Boksitas yra aliuminio gavybai naudojama žaliava. Pažiūrėkite šį vaizdo įrašą ir sužinosite,...

Subtropikai

Subtropikai yra tarp tropinės ir vidutinės klimato juostos, kurios platuma abiejuose...

Orų frontai

Kai susitinka šalto ir šilto oro masės, susidaro orų frontai.

Dirvožemis

Dirvožemis yra minkštas, pats viršutinis derlingas Žemės plutos sluoksnis.

Jūrų pasaulis

Jūros ir vandenynai dengia beveik tris ketvirtadalius Žemės paviršiaus. 97,5 % visos hidrosferos...

Uolų pokyčio ciklas

Dėl tiek vidinių, tiek išorinių jėgų poveikio uolos nuolatos keičiasi. Tai vadinama uolų pokyčio...

Erozijos paveikti slankių plokščių kalnai

Galime pastebėti variskinių ir kaledoninių kalnų sistemų likučių beveik visame pasaulyje.

Kaip ežerai pranyksta

Pagal geologinę laiko skalę ežerai yra trumpai egzistuojantys dariniai.

Added to your cart.