Белсендіру коды

Төменде Сіз цифрлы оқулықтарыңызды, mozaWeb PREMIUM аккаунтыңызды немесе оқулық пакеттеріңізді белсендіре аласыз.
Егер веб-дүкенімізден сатып алсаңыз, онда белсендіру кодын электронды поштаңызға жібереміз.

Лицензияларым

Белсендіру коды:

Кодты сәтті енгізген соң кодпен байланысты өнім пайда болады, оны келесі қадаммен белсендіре аласыз, яғни өз пайдаланушы кодыңызға тағайындай аласыз. Код тек рет қолданыла алады. Егер өнім сіздің кодыңызбен белсендіріліп қойған болса, Сіз оны келесі белсендіруге қайта пайдалана алмайсыз.

көмек

  • Оқулыққа басылған код
    Белгі басылған баспа оқулықтардың сыртқы мұқабасында белсендіру коды бар, онымен басылымыңыздың цифрлық нұсқасын белсендіре аласыз. Осындай кодпен кітабыңызды белсендіргіңіз келсе, онда кодтың соңғы 16 таңбасын жазыңыз.
Added to your cart.