Digitalni atlasi interaktivnog zemljovidnog programa mozaMap proširuju mogućnosti časova zemljopisa i povijesti. Zemljovidi različite tematike i njihovi elementi se mogu po vlastitom nahođenju, proizvoljno sastavljati i to olakšava pripremanje časova i rad na njima. Digitalni atlasi sadržavaju potpunu zbirku zemljopisnih i povijesnih atlasa naše naklade.

Rješenja Preuzimanje

Zašto baš mozaMap?

Zamjenjuje zidne zemljovide

Nekoliko dobrih digitalnih zemljovida mogu zamijeniti puno klasičnih, tiskanih zemljovida. mozaMap zemljovidi ne zauzimaju mjesta, bilo gdje, bilo kada vam stoje na raspolaganju u neograničenom broju. Uporabom digitalnih zemljovida se i najpodrobniji zemljovidi mogu lako protumačiti.

Može se prilagoditi potrebama

Zemljovidi su sastavljeni od slojeva, koji se jednostavno mogu uključiti i isključiti, ili se može podesiti treptanje. Na taj način nastavnici mogu lako prilagoditi zemljovide radu na času, ističući relevantne dijelove, time pomažući učenike da usmjere pažnju na obrađeno nastavno gradivo. Na taj način se mogu izostaviti i nepotrebne, suvišne informacije, i može se povećati efikasnost nastave.

Mnogostrani

Program vam nudi bezbroj mogućnosti za ilustraciju i animaciju, kojima uporaba zemljovida u nastavi otvara nove dimenzije rada. Sa zadaćama, koje se mogu brzo i jednostavno zadati, učenici se mogu lako integrirati u zajednički rad.

Može se beskonačno uvećati

Zemljovidi so vektorske grafike, tako da se bilo koji njihov segment može u željenoj mjeri uveličati, bez promjene kvaliteta slike. Dinamični razmjer se u realnom vremenu prilagođava veličini povećanja.

Višejezični

Na digitalnim zemljovidima možete jednostavno (jednim klikom) odbrati među različitim jezcima. Tada se naravno ne mijenjaju samo natpisi samog zemljovida, nego se i stavke kompletnog okvirnog sustava (sustav izbornika, nazivi pojedinih slojeva, legenda itd.) pojavljuju na jeziku, koji je korisnik odabrao.

Slojevi, svoji pogledi

Tekstualni sadržaji zemljovida se mogu pretraživati, pojedini slojevi se jedan po jedan mogu isključiti i uključiti. Lako se mogu načiniti pogledi, koji se najviše uklapaju u temu časa, da bi nastava postala efikasnija.

Postavke se mogu imenovati i spremiti. Sprema se ujedno i uveličavanje, te vidljivost umetnutih ili nacrtanih crteža i slojeva. Spremljena varijanta se može umetnuti u mozaBook, i odatle na času otvoriti jednim klikom.

Mogućnost ilustracije

U mozaMapu nastavnik može načiniti vlastite slojeve, na koje može crtati, ili umetnuti slike, piktograme, opaske, napomene. Ugrađeni alati za crtanje pružaju najrazličitije mogućnosti za ilustriranje, stoji vam na raspolaganje recimo i zbirka zemljopisnih i povijesnih piktograma.

Crteži i ostale načinjene ilustracije se mogu spremiti i lako se premještaju, a mjere im se mogu prilagoditi razmjeru zemljovida. Iz zemljovida sa gore navedenim sadržajem se može izraditi prezentacija, koja se može podijeliti.

Animacija

Poslije isticanja nekih stavki i karakteristika različitih povijesnih doba naš program može pokazati promjene istih tijekom vremena. Uz pomoć te funkcije se mogu zemljopisni utjecaji nekih događaja spojeno pokazati (ratovi, trgovina, sporazumi), osim toga pomaže učenicima u prepoznavanju i razumijevanju suodnosa promjena koje su odvisne od prostora i vremena.

Aktualni datum se jasno vidi na vremenskoj crti ispod zemljovida. Brzina prikazivanja snimka se može podesiti, a animacije se bilo kada može zaustaviti.

Zadaće

Uz pomoć mozaMapa korisnici mogu rješavati različite, osobne zadaće na zemljovidima. Završene zadaće se mogu spremiti, podijeliti ili s lakoćom umetnuti u mozaBook.

Na slijepe karte se po volji učitelja mogu postaviti gradovi, mjesta te ostale povijesne i zemljopisne znamenitosti. Učenici će ih trebati povezati sa odgovarajućim natpisima. Uz zadatak se može podesiti vremensko ograničenje. Dok učenici rade, karta će pokazati vrijeme koje je bilo potrebno za rješavanje. Kad učenici završe rad, mozaMap će pokazati razmjer točnih odgovora sa rješenjima zajedno.

Added to your cart.