mozaBook svojim mnogostranim ilustracijskim, animacijskim i prezentacijskim rješenjima čini zanimljivijim rad na školskim satima. Spektakularni interaktivni elementi i ugrađene aplikacije za razvoj sposobnosti, za predočavanje i za vršenje pokusa čine gradivo zanimljivijim i pomažu učenicima u njegovoj lakšoj obradi.

Rješenja Preuzimanje
mozaBook za tablete >

mozaBook je najbolji izbor

Jednostavan i intuitivan

Prilikom razvoja smo uzeli u obzir mišljenje nastavnika. Zato je program lak za uporabu, jednostavan za rukovanje, sve se nalazi tami, gdje ga korisnik traži.

Socijalni

Bilježnice i radni listovi programa se mogu podijeliti na nivou škole, ali i državno, omogućavajući nastavnicima da na svojim satima uporabe bilježnice i radne listove svojih kolega.

Mnogostrani

Sa mozaBookom se mogu otvoriti PDF dokumenti, koji se u nekoliko jednostavnih koraka mogu pretvoriti u digitalne publikacije uz pomoć zbirke interaktivnivnih sadržaja, pa je tako moguća uporaba vlastitih udžbenika na digitalni, interaktivan način.

Spektakularni

U medijskoj zbirci, koja je dostupna i u mozaBooku ima više od 1000 interaktivnih 3D modela, više stotina obrazovnih video i audio snimaka i puno zadaća, koji će probuditi zanimanje učenika za gradivom.

Fleksibilni

mozaBook se jednako može koristiti na interaktivnoj ploči i običnom računalu. Korisničko sučelje programa se inteligentno prilagođava parametrima uporabljenog sredstva.

Višejezični

Program mozaBook, ugrađene aplikacije, obrazovni video snimci, interaktivni trodimenzionalni modeli i njihova naracija je već i trenutno dostupna na više jezika - a jezična se potpora neprestano širi.

U školi i doma

Nastavnici mogu izraditi bilježnice, ili u nekoliko jednostavnih koraka od korištenih udžbenika mogu načiniti interaktivne digitalne knjige, i mogu ih dopuniti slikama, crtežima, obrazovnim video i audio snimcima, interaktivnim 3D modelima i zadaćama. U vježbanju, produbljivanju nastavnog gradiva pomaže skoro 100 tematičnih aplikacija.

Program podržava zaslone osjetljive na dodir, korisničko sučelje se može podesiti veličini zaslona, pa se podjednako dobro može koristiti i na interaktivnim pločama, i na tabletu.

U našem mrežnom dućanu je dostupno više varijanti mozaBooka za učenike i nastavnike, ali i za uporabu u učionicama.

Svoji digitalni udžbenici

Ukoliko nastavnik raspolaže elektroničkom, PDF varijantom tiskanog udžbenika koji koristi u školi, može ga otvoriti u mozaBook-u. Program automatično prepoznaje slikovne elemente u publikaciji, ali i ručno možete podesiti elemente, koje ćete na satu jednim klikom povećati. Budući da analizira tekst mozaBook će vam predložiti uz dano gradivo interaktivne sadržaje, ali može i samostalno tražiti dodatne sadržaje (3D modele, obrazovne video snimke, tonske zapise, slike) u medijskoj zbirci mozaBook-a, na svom računalu ili na internet mreži, i iste može smjestiti na marginu knjige i odandje otvoriti jednim klikom i prezentirati učenicima.

3D modeli

Integrirane aplikacije

Tematične mozaTools aplikacije su dostupne i u mozaBooku. Osim aplikacija za razvoj sposobnosti, za predočavanje i za vježbanje, aplikacije za vršenje pokusa mogu zamijeniti cijeli kabinet nekog prirodoslovnog predmeta.

Online domaće zadaće

Služeći se interaktivnim elementima medijske zbirke, pomoću ugrađenog uređivača testova u programu mozaBook nastavnici mogu sastaviti domaće zadaće, koje učenici mogu riješiti doma, online.

Vlastiti mrežni račun

Nastavnici preko mozaBooka mogu poslati svoje bilježnice na svoj mozaWeb račun. Poslate bilježnice se mogu otvoriti na bilo kojem računalu na kojem je instaliran mozaBook. Promjene u bilježnicama se automatski spremaju na računu, tako mogu bilježnice doma i u školi uvijek biti sinkronizirane.

Video poduke

mozaBook i ugrađeni alati sadrže video poduke na engleskom jeziku. Uz pomoć video vodiča se sa lakoćom mogu pregledati mogućnosti koje su date u mozaBooku i aplikacijama, te se može naučiti i njihova uporaba.

Uređivač testova

Spektakularni nizovi zadaća, jednostavno. Više ugrađenih tipova zadaća (jednostavni i višestruki odabir, spajanje, lančano spajanje, smještanje na zemljovidu, ispunjavanje tabele, skupovi, itd.). Jedan niz zadaća može da sadrži više tipova zadaća, a može da se podesi i vrijeme potrebno za rješavanje zadaće. Može se odabrati između više ugrađenih uzoraka, sa kojima možemo naše nizove zadaća načiniti još zanimljivijim.

Za izradu zadataka se mogu uporabiti i slike, te video i audio snimci, ali 3D modeli i pojedini alati su sposobni da čak i automatski šalju zadaće u uređivač testova.

Završeni nizovi zadaća se mogu umetnuti u mozaBook publikacije kod odgovarajućeg nastavnog gradiva, ali se mogu zadati i kao domaća zadaća, koji će učenici rješavati doma, na mozaWeb naslovnici.

Alati i Igre

Estetične bilježnice

Stranice bilježnica, koje možete načiniti u programu, se mogu ilustrirati ugrađenim pozadinama. U bilježnice možemo pisati, crtati, te umetnuti slike, video snimke i 3D modele iz medijske zbirke. Bilježnice možemo sinkronizirati sa vlastitim mozaWeb računom, tako da će biti domaće i školske bilježnice uvijek sinkronizirane.

Uz pomoć uređivača animacija se mogu jednostavno sastaviti spektakularne, animirane prezentacije u bilježnicama. Za prezentacije se mogu koristiti tekstovi, vlastiti crteži i sadržaji iz medijske zbirke. Prikazivanje, sakrivanje elemenata se može animirati uz pomoć ugrađenih predložaka, i prilikom reprodukcije se mogu pokazati i upotrebljeni dodatni sadržaji.

Kreativni alati za crtanje

Sa ugrađenim funkcijama za crtanje se slobodno mogu ilustrirati udžbenici i bilježnice, bilo da se radi o jednostavnom isticanju teksta, o crtanju, o zadaćama ili o kompliciranoj ilustraciji. Intuitivno sučelje vizualne aplikacije za crtanje čini zabavnom i lakom uporabu ploče za crtanje i za učenike nižih razreda. Sa alatom dijagrami odnosa u nekoliko klikova možete načiniti profesionalnu mapu koncepcija. Za matematičko uređivanje možemo upotrijebiti virtualno ravnalo i šestar, a o estetskom izgledu brinu unaprijed definirane šablone.

Added to your cart.