Odsolování mořské vody

Odsolováním mořské vody se vyrábí z mořské vody pitná voda.

Vodovod a cesta ze Starověkého Říma

Vynikající cesty a vodovody, které pokrývaly celou Římskou říši odrážejí civilizační...

Jak funguje vodovodní baterie?

Tato animace prezentuje fungování 3 základních typů vodovodní baterie.

Domácí elektrické světelné zdroje

Tato animace nám představí fungování domácích zdrojů světla od tradičních žárovek až...

Těžba ropy v moři (Norsko)

Vrtná plošina Troll A je největší mořskou platformou na světě: váží 656 000 tun, její...

Fúzní reaktor

Jaderná fúze bude sloužit jako šetrný k životnímu prostředí a prakticky neomezený...

Tavení hliníku

Tavení hliníku je proces získávání hliníku z oxidu hlinitého elektrolýzou.

Hornictví v období průmyslové revoluce

Na konci 18. století, hornictví se rozvíjelo kvůli velké potřebě surovin v dynamicky...

Větrný mlýn

Větrný mlýn dokáže přeměňovat energii větra na kynetickou energii a je vhodný pro...

Vodní elektrárna (Hooverova přehrada, USA)

Obrovská přehrada, postavená na řece Colorado v USA byla pojmenována po bývalém...

Skleníkový efekt

Lidská činnost zvyšuje skleníkový efekt a vede ke globálnímu oteplování.

Vodní mlýn

Mechanické konstrukce využívající vodní proud již byly používány pro různé účely i ve...

Heronova koule - aeolipyla

Heron z Alexandrie byl vynálezce prvního parního stroje i když ho sám považoval za...

Bioplynová elektrárna

Bioplyn může být vyroben z organického materiálu (hnůj, rostlinné odpady, organické...

Ropná plošina

Dlouhá trubka uprostřed věže proniká do oceánu, dokud nedosáhne vrstvu, která...

Přílivová elektrárna

Přílivové elektrárny využívají denní kolísání hladiny vody na výrobu elektrické energie.

Vodní turbína, generátor

Vodní turbíny transformují kinetickou energii vody do elektrického proudu.

Jak to funguje? - Solární panel, solární termální kolektor

Energii ze slunečního záření můžeme využít pomocí solárních panelů a solárních...

Jak to funguje? - Impulsní turbína

Pomocí této animace poznáme strukturu a fungování impulsní turbíny.

Jaderná elektrárna

Jaderné elektrárny přeměňují energii uvolněnou během jaderného štěpení na elektrickou...

Added to your cart.