Akropolis (Atény, 5. století př. Kr.)

Nejslavnější citadela na světě je Akropole v Aténách, která byla postavena během Periklesovej...

Koloseum (Řím, 1. století)

Nejznámější a nejvelkolepější amfiteátr v starověkém Římě byla postavena v 1. století.

Pantheon (Řím, 2. století)

„Chrám všech bohů“ byl postaven za vlády římského císaře Hadriána.

Město Babylón (6. století př. Kr.)

Starověké město Babylón se rozprostíralo v Mezopotámii na dvou březích řeky Eufrat.

Pompeiovo divadlo (Řím, 1. století před Kr.)

Budova postavená římským státníkem byla jedním z prvních kamenných divadel "věčného města".

Velká čínská zeď

Účelem tohoto složitého systému opevnění bylo chránit Čínu před vpády severních kmenů.

Typy řeckých sloupů

Jónské, dórské a korintské sloupy mají odlišné rozměry a ozdoby.

Trojský kůň

V Homérově eposu trojský kůň byl válečná lest Řeků v trojské válce. Vymyslel ji Odysseus.

Džoserova pyramida (Sakkára, 27. století př. Kr.)

Tato stupňovitá pyramida postavena v 27. století pr. Kr. byla první pyramida v starověkém Egyptě.

Starověké divy světa

Z původních starověkých divů světa zůstal jen jediný a to Egyptská pyramida v Gíze.

Římský voják (1. století př. Kr.)

Římské vojsko tvořili vysoce kvalifikovaní a dobře vybaveni žoldáci.

Circus Maximus (Řím, 1. století)

Tato obrovská aréna byla určena na pořádání vozových závodů.

Vodovod a cesta ze Starověkého Říma

Vynikající cesty a vodovody, které pokrývaly celou Římskou říši odrážejí civilizační vyspělost...

Řečtí bohové

Olympský bohové byli podle starověké řecké mytologie stejně rozmanitý jako lidé.

Caracallové lázně (Řím, 3. století)

Nádherné koupaliště římského císaře bylo postavené ve 3. století.

Starověký římský obytný dům

Bohatí občané ve starověkém Římě vlastnili velké domy.

Obytný dům ve starověkém Egyptě

Obytné domy ve starověkém Egyptě se skládaly z pravidelně uspořádaných místností.

Obytný dům ve starověkém Řecku

Obytné domy ve starověkém Řecku byly obdélníkové geometrické a dvoupatrové budovy.

Egyptské pyramidy (Gíza, 26. století pr. Kr.)

Egyptské pyramidy z divů starověkého světa jsou poslední, které ještě můžeme vidět.

Knosský palác (2. tisíciletí př. Kr.)

Největší palácový komplex ostrova Kréta bylo pravděpodobně středisko minojské civilizace.

Added to your cart.