Tyrannosaurus rex „tyranský ještěr“

Je vyhynulý pravěký dravý ještěr, jeden z nejznámějších dinosaurů.

Borovice lesní

Jeden z nejrozšířenějších druhů borovic na světě, který pochází z Eurasie.

Roháč obecný

Na příkladu roháče vám představíme jako pracují svaly hmyzu, mechanismus jejich letu a...

Obilniny

Obilniny jsou rostliny z čeledi lipnicovité, pěstované pro svá zrna, která slouží především k...

Houby

Plodnice hub se skládá z houbových vláken vznikajících ze spóry.

Srovnání typů přeměny

Vývoj, částečná změna a celková proměna je typ přeměny, která se nejčastěji vyskytuje u hmyzu.

Ďas mořský

Tato bizarně vypadající ryba využívá jako návnadu bioluminiscence - vyzařování viditelného...

Viry

Viry se skládají z bílkoviny a DNA nebo RNA, které přeprogramují infikované buňky k produkci...

Deinonychus

Deinonychus, jehož jméno znamená "strašný dráp", byl masožravým dinosaurem z čeledi dromeosaurů.

Květ

Animace prezentuje strukturu typického květu.

Hlemýžď zahradní

Rozšířený druh hlemýždě, populární i jako jídlo.

Pavoučí vlákno, pavučina

Zatímco hustota pavoučího vlákna je nižší než při nylonových vláknech jeho pevnost v tahu je...

Křižák obecný

Křižák obecný patří mezi rozšířený druh pavouků, na příkladu kterého poznáme anatomii pavouků.

Životní cyklus obratlovců

Životní cyklus obratlovců se skládá z dějů, které začínají vznikem pohlavních buněk jedince a...

Mitóza

Mitóza je takový proces dělení, během něhož se počet chromozomů nemění.

Krásnoočko zelené (Euglena viridis)

Jednobuněčný organismus schopný autotrofní a heterotrofní fotosyntézy žijící ve sladkých vodách.

Rak říční

Typ raka žijícího v čistých tekoucích sladkovodních vodách.

Dub

Na příkladu dubu nám animace představí jak se stromy mění v průběhu ročních období.

Meióza

Naše pohlavní buňky jsou haploidní buňky vyrobené z diploidních buněk meiózy což je zvláštní...

Delfín skákavý

Delfíni jsou mořští savci, které k orientaci používají zvukové signály.

Added to your cart.