Tyrannosaurus rex „tyranský ještěr“

Je vyhynulý pravěký dravý ještěr, jeden z nejznámějších dinosaurů.

Karbonská fauna a flóra

Tato animace představuje některé živočichy a rostliny, které žily mezi devonem a permem (před...

Delfín skákavý

Delfíni jsou mořští savci, které k orientaci používají zvukové signály.

Životní cyklus obratlovců

Životní cyklus obratlovců se skládá z dějů, které začínají vznikem pohlavních buněk jedince a...

Deinonychus

Deinonychus, jehož jméno znamená "strašný dráp", byl masožravým dinosaurem z čeledi dromeosaurů.

Květy krytosemenných rostlin

Pomocí této animace můžeme poznat jednotlivé typy květin krytosemenných rostlin.

Stavba listu

Animace zobrazuje hlavní typy listů a rozdíl mezi listy jednoděložných a dvouděložných rostlin.

Rak říční

Typ raka žijícího v čistých tekoucích sladkovodních vodách.

Krásnoočko zelené (Euglena viridis)

Jednobuněčný organismus schopný autotrofní a heterotrofní fotosyntézy žijící ve sladkých vodách.

Křižák obecný

Křižák obecný patří mezi rozšířený druh pavouků, na příkladu kterého poznáme anatomii pavouků.

Hlemýžď zahradní

Rozšířený druh hlemýždě, populární i jako jídlo.

Květ

Animace prezentuje strukturu typického květu.

Houby

Plodnice hub se skládá z houbových vláken vznikajících ze spóry.

Roháč obecný

Na příkladu roháče vám představíme jako pracují svaly hmyzu, mechanismus jejich letu a...

Pavoučí vlákno, pavučina

Zatímco hustota pavoučího vlákna je nižší než při nylonových vláknech jeho pevnost v tahu je...

Meióza

Naše pohlavní buňky jsou haploidní buňky vyrobené z diploidních buněk meiózy což je zvláštní...

Srovnání typů přeměny

Vývoj, částečná změna a celková přeměna je typ přeměny, která se nejčastěji vyskytuje u hmyzu.

Porovnání jedlých a jedovatých hub

Některé houby jsou jedovaté a mohou být smrtelné pro člověka, zatímco jiné jsou jedlé a často...

Mitóza

Mitóza je takový proces dělení, během něhož se počet chromozomů nemění.

Dub

Na příkladu dubu nám animace představí jak se stromy mění v průběhu ročních období.

Added to your cart.