Čtyřtaktní Ottův motor

Tato animace zobrazuje typ motoru, který se nejčastěji používá v automobilech.

Tyrannosaurus rex „tyranský ještěr“

Je vyhynulý pravěký dravý ještěr, jeden z nejznámějších dinosaurů.

Lidské tělo (muž)

Tato animace představuje nejdůležitější orgánové soustavy lidského těla.

Výpočet obvodu, obsahu, povrchu a objemu

V animaci se seznámíte se vzorci pro výpočet obvodu a obsahu rovinných útvarů, povrchu...

Vznik Země a Měsíce

Tato animace nám představí jak vznikl Měsíc a Země.

Hagia Sofia

Chrám Svaté Moudrosti byl nejprve náboženským centrem Byzantské říše a později...

Akropole (Athény, 5. století př. Kr.)

Nejslavnější citadela na světě je Akropole v Athénách, která byla postavena během...

Ucho, mechanismus slyšení

Uši mění vibrace vzduchu na elektrické signály, které jsou pak zpracovány v mozku.

Odsolování mořské vody

Odsolováním mořské vody se vyrábí z mořské vody pitná voda.

Sopečná činnost

Během sopečné činnosti vystupuje ze zemské kůry na povrch magma.

Koloseum (Řím, 1. století)

Nejznámější a nejvelkolepější amfiteátr v starověkém Římě byla postavena v 1. století.

Bohové starověkého Egypta

Starověcí Egypťané uctívali množství bohů a bohyň.

Velká mešita v Djenné (1907)

Tato mešita byla postavena v osobitém architektonickém stylu a je největší hliněnou...

Administrativní mapa Číny

Tato animace vám představí hlavní administrativní jednotky Číny.

Horká skvrna

Horké skvrny jsou oblasti zemské kůře, kde magma často stoupá na povrch a způsobuje...

Elementární částice

Látka je tvořena kvarky a leptony, zatímco interakci zprostředkovávají bosony.

Magnetické pole Země

Jižní a severní magnetické pole Země se nachází blízko severního a jižního...

Ozonová vrstva

Ozonová vrstva filtruje nebezpečné UV záření přicházející ze Slunce, proto je nezbytná...

Srdce

Srdce je centrální čerpadlo kardiovaskulárního systému. Za jeden život vydá 2,5...

První fotoaparát - Daguerreotype

První komerčně úspěšná technika fotografování byla vynalezena francouzem Daguerrem.

Added to your cart.