Odsolování mořské vody

Odsolováním mořské vody se vyrábí z mořské vody pitná voda.

Tyrannosaurus rex „tyranský ještěr“

Je vyhynulý pravěký dravý ještěr, jeden z nejznámějších dinosaurů.

Čtyřtaktní Ottův motor

Tato animace zobrazuje typ motoru, který se nejčastěji používá v automobilech.

Důležité vzorce

Efektní prezentace algebraických výrazů.

Vznik Země a Měsíce

Tato animace nám představí jak vznikl Měsíc a Země.

Sopečná činnost

Během sopečné činnosti vystupuje ze zemské kůry na povrch magma.

V dílně Leonarda da Vinciho (Florencie, 16. století)

Obdivujme dílnu geniálního renesančního polyhistore ve Florencii, kde jsou jeho...

Hagia Sofia

Chrám Svaté Moudrosti byl nejprve náboženským centrem Byzantské říše a později Osmanské říše....

Lidské tělo (muž)

Tato animace představuje nejdůležitější orgánové soustavy lidského těla.

Ucho, mechanismus slyšení

Uši mění vibrace vzduchu na elektrické signály, které jsou pak zpracovány v mozku.

Akropolis (Atény, 5. století př. Kr.)

Nejslavnější citadela na světě je Akropole v Aténách, která byla postavena během Periklesovej...

Koloseum (Řím, 1. století)

Nejznámější a nejvelkolepější amfiteátr v starověkém Římě byla postavena v 1. století.

Karbonská fauna a flóra

Tato animace představuje některé živočichy a rostliny, které žily mezi devonem a permem (před...

Vodopád

Vodopád je příkrý až svislý stupeň v říčním korytě, přes který přepadá vodní tok.

Slované

Dnešních Slovanů lze rozdělit do tří hlavních skupin. Většina z nich žije v 14 evropských zemích.

Srdce

Srdce je centrální čerpadlo kardiovaskulárního systému. Za jeden život vydá 2,5 miliardy...

Stínované 3D puzzle

Tato vzrušující a barevné hra je určena k rozvoji prostorového vnímání. Řešení můžete...

Typy řeckých sloupů

Jónské, dórské a korintské sloupy mají odlišné rozměry a ozdoby.

Edisonova žárovka

Americký elektrotechnik Edison vynalezl žárovku v roce 1879, která změnila náš každodenní život.

Nervová soustava

Centrální nervová soustava se skládá z mozku a míchy, periferní nervová soustava se skládá z...

Added to your cart.