Koloseum (Řím, 1. století)

Nejznámější a nejvelkolepější amfiteátr v starověkém Římě byla postavena v 1. století.

Vznik Země a Měsíce

Tato animace nám představí jak vznikl Měsíc a Země.

Odsolování mořské vody

Odsolováním mořské vody se vyrábí z mořské vody pitná voda.

Ucho, mechanismus slyšení

Uši mění vibrace vzduchu na elektrické signály, které jsou pak zpracovány v mozku.

Lidské tělo (muž)

Tato animace představuje nejdůležitější orgánové soustavy lidského těla.

Sopečná činnost

Během sopečné činnosti vystupuje ze zemské kůry na povrch magma.

Čtyřtaktní Ottův motor

Tato animace zobrazuje typ motoru, který se nejčastěji používá v automobilech.

Tyrannosaurus rex „tyranský ještěr“

Je vyhynulý pravěký dravý ještěr, jeden z nejznámějších dinosaurů.

Hagia Sofia

Chrám Svaté Moudrosti byl nejprve náboženským centrem Byzantské říše a později Osmanské říše....

Akropolis (Atény, 5. století př. Kr.)

Nejslavnější citadela na světě je Akropole v Aténách, která byla postavena během Periklesovej...

Důležité vzorce

Efektní prezentace algebraických výrazů.

Bohové starověkého Egypta

Starověcí Egypťané uctívali množství bohů a bohyň.

Velká mešita v Djenné (1907)

Tato mešita byla postavena v osobitém architektonickém stylu a je největší hliněnou budovou na...

Smyslové orgány

Orgány, které detekují signály prostředí nebo těla a přenášejí je do mozku jako nervové impulsy.

Zlom (střední)

Vertikální síly mohou rozlámat horniny na kry, které se pak vertikálně posunou.

Koloběh vody (střední)

Koloběh vody zahrnuje procesy jako jsou vypařování přes tvorbu oblaků kondenzaci vody v nich v...

Machu Picchu (15. století)

Starobylé město Inků, které se nachází v dnešním Peru, je na seznamu světového kulturního dědictví.

Slapové jevy

Vzestup a pokles mořské hladiny v důsledku gravitační síly Měsíce.

Poznávání částí těla

Zobrazení částí lidského těla pomocí anatomického modelu muže

Tektonické desky

Tektonické desky se mohou pohybovat vzájemně vůči sobě.

Added to your cart.