Vznik Země a Měsíce

Tato animace nám představí jak vznikl Měsíc a Země.

Související doplňky

Merkur

Merkur je nejvnitřnější a nejmenší planetou sluneční soustavy.

Slunce

Průměr Slunce je asi 109 násobek průměru Země. Většina z jeho hmotnosti se skládá z ...

Boj proti povodním

Rozvodněné řeky mohou způsobit mnoho environmentálních problémů. Podívejme se, jak se můžeme...

Střídání ročních období (pokročilý)

Rotační osa Země není kolmá k rovině své oběžné dráhy, proto se během roku na daném...

Změna polohy kontinentů v geologickém časovém pásmu

V historii naší planety byly kontinenty neustále v pohybu. Tento proces probíhá dodnes.

Mise Dawn

Zmapováním Vesty a Ceresu můžeme získat informace o raném období sluneční soustavy a o...

Neptun

Neptun je nejvzdálenější planeta Sluneční soustavy, a nejmenší z plynných obrů.

Naši astronomičtí sousedé

Představení sousedních planet, hvězd a galaxií.

Added to your cart.