Lidské tělo (muž)

Tato animace představuje nejdůležitější orgánové soustavy lidského těla.

Související doplňky

Plochá noha

Pokleslá klenba může zapříčinit mnoho zdravotních problémů.

Nervová soustava

Centrální nervová soustava se skládá z mozku a míchy, periferní nervová soustava se skládá z...

Elektrický systém srdce

Naše srdce vytváří elektrické impulsy potřebné pro jeho fungování. Grafické znázornění...

Oko

Oko je jedním z našich nejdůležitějších smyslových orgánů. Když je stimulováno světlem, jeho...

Lidská krev

Lidská krev se skládá z krevních buněk (červené, bílé krvinky a krevní destičky) a krevní plazmy.

Pojivová tkáň

K pojivové tkáni patří řídká a hustá pojivová tkáň, tuková tkáň, krevní tkáň, chrupavkové tkáně...

Zánět slepého střeva

Zánět slepého střeva apendix, vyžaduje okamžitý chirurgický zákrok. Animace zobrazuje příčiny a...

Zdravá strava

Stavba, fungování, vitalita a celkový stav lidského těla ve velké míře závisí na přijímané...

Added to your cart.