Софтуерът mozaBook отваря mozaBook електронни учебници, които, в допълнение към съдържанието на печатните версии, съдържат допълнително интерактивно съдържание, тематични инструменти и игри за превръщане на обучението в къщи по-интересно и прави материалът по-лесно разбираем. Вградени опции за презентации и илюстрации допълнително подпомагат работата на учителя в класната стая.

Над хиляда 3D анимации, стотици образователни видеоклипове, снимки, аудио, тематични инструменти и игри за всички предмети, които могат да бъдат достъпни онлайн, където и да е. mozaWeb е достъпен с всеки настолен браузър, не се изисква допълнителен софтуер.

Интерактивните атласи mozaMap, разнообразяват учебните материали по география и история. Елементите на различните карти са лесни за промяна и комбиниране, което прави подготовката в клас по-лесна и по-бърза. Цифровите атласи съдържат пълния материал от нашите географски и исторически атласи.

Електронният дневник mozaLog, разработен от Mozaik Education, е образователна информационна система, която дава възможност на училищния персонал да използва единен интерфейс за всички административни и организационни задачи. Чрез използване mozaLog, трудните и тежки за управление традиционни дневници на хартиен носител ще станат излишни.

Разнообразие от геометрични упражнения, които могат да бъдат решени лесно, прецизно и бързо с помощта на Euklides - конструктивен софтуер по планиметрия. При електронното геометрично конструиране, елементите на фигурата са мобилни, а отношенията остават постоянни. Това прави лесно намирането и илюстрирането.

В допълнение към изобразяването на триизмерни пространствени фигури и повърхности, Euler3D софтуера ви позволява редактиране на тези обекти с висока степен на математически контрол. (Филтриране на самопресичанията, проверка на повърхнини, разрез на вдлъбнати полигони на триъгълници)

Added to your cart.