Как един математик хваща лъв в Сахара?

Чрез метода на бисекцията можем да намерим корените на всяка една реална продължителна функция, която има позитивна или негатовна функционална стойност.

Added to your cart.