Waterfall

Waterfalls form where the river flows over a steep precipice in its course.

Свързани ресурси

Разлом (средно ниво)

Под действието на вертикалните сили скалните пластове се...

Образуване на облаци

Когато температурата на охлаждане на вуздуха достигне точката на...

Атмосферна циркулация

Разликата в температурата на въздуха над полюсите и Екватора...

Африканската савана

Най-голямата савана на Земята се намира в Африка. Тя заема почти...

Льос

Льосът е седиментна скала, образувана от слабо споени прахови частици.

Пътят на боксита

Бокситът е основната суровина за производство на алуминий. В...

Азотен цикъл

Азотът в атмосферата се свързва от бактерии и се използва от...

Парников ефект

Човешката дейност увеличава парниковия ефект и води до глобално...

Added to your cart.