Waterfall

Waterfalls form where the river flows over a steep precipice in its course.

Свързани ресурси

Течащи води

Хората винаги са предпочитали да се заселват до реки. Какви са...

Светът на моретата

Моретата и океаните заемат почти три четвърти от повърхността на...

Причините за глобалното затопляне

Продължителността на слънчевата радиация, ъгълът на огъване на...

Еолични форми в пустините

Вятърът, като външна релефообразуваща сила, играе важна роля в...

Атмосфера

Атмосферата обгражда нашата планета от всички страни. Обикновено я...

Ерозирали планини

Останки от планински системи от Херцинския (Вариския) и...

Луна

Какви тайни крие Луната? Кои са първите хора, стъпили на Луната?...

Праисторическият Помпей

В Централната част на Европа, в Северна Унгария се намира едно...

Added to your cart.