Sokszínű matematika 9.

You view the following content with FREE access. If you want to access to all contents of the page please register or log in and purchase a licence or enter a code from a printed textbook.
5. Egész kifejezések (polinomok)
egytagú kifejezés és a polinom fokszáma
Egytagú egész kifejezés fokszáma a változó(k) kitevőinek összege. A polinom fokszáma a legnagyobb fokszámú tag fokszáma.
Például a
  3 x 5 – 6 x + 13 kifejezés ötödfokú,
  –2 a + 3 a 2 –2 a 7 – 6 kifejezés hetedfokú a harmadik tag miatt,
  4 x 2 yz 2 + 2 xyz – 3 y 3 x kifejezés az első tagja miatt ötödfokú,
  – abc + 2 a 2 b – 3 cb kifejezés pedig harmadfokú az első tag miatt.
egynemű kifejezések
összevonás
Két egytagú algebrai kifejezés egynemű , ha legfeljebb együtthatóikban különböznek egymástól.

Egy polinomban az egynemű tagokat összevonhatjuk.
Extras related to the lesson

Planets, sizes

The inner planets of the Solar System are terrestrial planets while the outer planets are gas...

Planets, sizes

Added to your cart.