Sokszínű matematika 9.

You view the following content with FREE access. If you want to access to all contents of the page please register or log in and purchase a licence or enter a code from a printed textbook.
5. Egész kifejezések (polinomok)
egytagú kifejezés és a polinom fokszáma
Egytagú egész kifejezés fokszáma a változó(k) kitevőinek összege. A polinom fokszáma a legnagyobb fokszámú tag fokszáma.
Például a
  3 x 5 – 6 x + 13 kifejezés ötödfokú,
  –2 a + 3 a 2 –2 a 7 – 6 kifejezés hetedfokú a harmadik tag miatt,
  4 x 2 yz 2 + 2 xyz – 3 y 3 x kifejezés az első tagja miatt ötödfokú,
  – abc + 2 a 2 b – 3 cb kifejezés pedig harmadfokú az első tag miatt.
egynemű kifejezések
összevonás
Két egytagú algebrai kifejezés egynemű , ha legfeljebb együtthatóikban különböznek egymástól.

Egy polinomban az egynemű tagokat összevonhatjuk.
Added to your cart.