Sokszínű matematika 9.

5. Egész kifejezések (polinomok)
egytagú kifejezés és a polinom fokszáma
Egytagú egész kifejezés fokszáma a változó(k) kitevőinek összege. A polinom fokszáma a legnagyobb fokszámú tag fokszáma.
Például a
  3 x 5 – 6 x + 13 kifejezés ötödfokú,
  –2 a + 3 a 2 –2 a 7 – 6 kifejezés hetedfokú a harmadik tag miatt,
  4 x 2 yz 2 + 2 xyz – 3 y 3 x kifejezés az első tagja miatt ötödfokú,
  – abc + 2 a 2 b – 3 cb kifejezés pedig harmadfokú az első tag miatt.
egynemű kifejezések
összevonás
Két egytagú algebrai kifejezés egynemű , ha legfeljebb együtthatóikban különböznek egymástól.

Egy polinomban az egynemű tagokat összevonhatjuk.
Extras related to the lesson

Planets, sizes

The inner planets of the Solar System are terrestrial planets while the outer planets...

Notable products

A spectacular demonstration of algebraic expressions.

Notable products

A spectacular demonstration of algebraic expressions.

Notable products

A spectacular demonstration of algebraic expressions.

Three-dimensional Cartesian coordinate system

3-dimensional Cartesian coordinate system with illustrations and exercises that...

Relative position of lines and planes

This animation demonstrates the relative position of lines and planes.

Merőleges szerkesztése az egyenesre nem illeszkedő P pontból

Adott az e egyenes és a rá nem illeszkedő P pont. Szerkesszünk a P ponton átmenő, az e...

Párhuzamos egyenes szerkesztése adott távolságra

Adott az e egyenes. Szerkesszünk az e egyenestől 2 cm távolságra az e egyenessel...

Szögfelező szerkesztése

Filmünkben megszerkesztjük egy adott alfa szög szögfelezőjét.

Pont tengelyes tükrözése

Adott a t tükörtengely és egy P pont. Szerkesszük meg a P pont t-re vonatkozó...

Háromszög tengelyes tükrözése

Adott a síkban egy t tükörtengely és az ABC háromszög. Szerkesszük meg az ABC...

Geometric transformations – reflection

This animation demonstrates geometric reflection, a type of geometric transformation...

Geometric transformations – rotation

This animation demonstrates geometric rotation, a type of geometric transformation...

Geometric transformations – translation

This animation demonstrates geometric translation in both plane and space.

Planets, sizes

Notable products

Notable products

Notable products

Three-dimensional Cartesian coordinate system

Relative position of lines and planes

Merőleges szerkesztése az egyenesre nem illeszkedő P pontból

Párhuzamos egyenes szerkesztése adott távolságra

Szögfelező szerkesztése

Pont tengelyes tükrözése

Háromszög tengelyes tükrözése

Geometric transformations – reflection

Geometric transformations – rotation

Geometric transformations – translation

Added to your cart.