Kémia 10.

Az alkoholok
Az alkoholok olyan szerves hidroxivegyületek, amelyek molekuláiban a hidroxilcsoport telített szénatomhoz kapcsolódik.
Elnevezés
 Példák az alkoholok elnevezésére. Írd fel a konstitúciós izomerek összegképletét!

Példák az alkoholok elnevezésére.
Írd fel a konstitúciós izomerek összegképletét!

Az alkoholok nevét a megfelelő szénhidrogén nevéhez kapcsolt -ol végződéssel képezzük. A végződés előtt számmal jelezzük, hogy melyik szénatomhoz kapcsolódik a hidroxilcsoport. A főlánc számozását azon a láncvégen kezdjük, amelyikhez a hidroxilcsoport közelebb esik. (A főlánc a hidroxilcsoportot tartalmazó leghosszabb szénlánc.) A láncelágazásokat képező csoportokat a név előtt kell felsorolni betűrendben.
Az alkánokból származtatott alkoholok szabályos neve alkanol. Az egyszerűbb (kis szénatomszámú) alkoholok esetében gyakran használatos a csoportfunkciós nevezéktan. Ilyenkor a hidroxilcsoporthoz kapcsolódó alkilcsoport neve után tesszük az alkohol szót (pl. metil-alkohol, etil-alkohol, propil-alkohol).
Csoportosítás

ciklopentanolmásodrendű, egyértékű,gyűrűs alkohol

ciklopentanol
másodrendű,
egyértékű,
gyűrűs alkohol

Értékűség** szerint:
Az alkoholok molekuláiban fellelhető hidroxilcsoportok száma szerint megkülönböztetünk egy-, két-, három- és többértékű alkoholokat.
Rendűség** szerint:
Ha a hidroxilcsoport elsőrendű (láncvégi) szénatomhoz kapcsolódik, akkor elsőrendű (primer) alkoholról, ha másodrendű (láncközi vagy gyűrű tagját képező) szénatomhoz kapcsolódik, akkor másodrendű (szekunder) alkoholról, ha harmadrendű (elágazásos szénatomhoz) kapcsolódik, akkor harmadrendű (tercier) alkoholról beszélünk.
A szénhidrogéncsoport szerkezete szerint:
Az alkoholok lehetnek telítettek, telítetlenek nyílt láncúak, gyűrűsek és aromások.
KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK
1.Milyen vegyületek az alkoholok? Milyen szempontok szerint csoportosíthatók?
2.Írd le a következő vegyületek konstitúciós képletét, és állapítsd meg a rendűségüket, illetve az értékűségüket!
a) 2-metilpropán-1-ol b) 2,2-dimetilbután-1-ol c) 3-etil-4-metilpentán-1,2-diol
3. Rajzold le a C5H12O összegképletű alkoholok konstitúciós képleteit és nevezd el őket!
Added to your cart.